Shkembim

Standartet GS1 i mundesojne kompanive dhe partnereve tregtare qe te perdorin nje “gjuhe te perbashket” per te identifikuar artikujt, lexuar informacionin pergjate zinxhirit te furnizimit dhe me pas ta shkembejne ate informacion ne te gjithe boten. Perdorimi i Standarteve GS1 i pergjigjet pyetjeve: çfare, ku, kur, dhe pse mbi levizjen specifike te nje produkti pergjate zinxhirit te furnizimit, duke mundesuar vizibilitet te vertete nga burimi-ne-dyqan.

Standartet GS1 bejne te mundur bashkepunimin midis partnereve tregtare, lehtesojne dhe permiresojne zinxhirin e furnizimit si dhe i bejne me efikase proceset e biznesit duke reduktuar gabimet njerezore dhe ulur kostot.

Te tre elementet e Shkembimit GS1 te Te Dhenave jane: Shkembimi i Te Dhenave Master nepermjet Sinkronizimit te Te Dhenave, Shkembimit te Te Dhenave te Transaksioneve nepermjet Shkembimit Elektronik te Te Dhenave (EDI) dhe Shkembimit te Te Dhenave te Ngjarjeve Fizike nepermjet EPCIS (Sherbimet Informacionit mbi Kodin Elektronik te Produktit).

Lexoni me teper mbi Standartet GS1 per Shkembimin e Te Dhenave.