Historia jone

40 Vjet si Gjuha Globale e Biznesit

Ne vitin 1974 industrite dhe distributoret nga 12 shtete europiane krijuan nje keshill te posaçem per te ekzaminuar mundesite e zhvillimit te nje sistemi standart kodesh, te ngjashem me sistemin e Kodit Universal te Produktit (UPC), krijuar ne SHBA nga Keshilli i Kodit Uniform (UCC).
Ne kete menyre ne vitin 1977 u themelua "Shoqeria Europiane e Kodeve te Artikujve" (EAN) si nje organizate jo-fitimprurese per zhvillimin e nje sistemi UPC te fuqishem.

Sistemi EAN pati shtrirje ne te gjithe Europen. Per kete arsye, kjo shoqeri kerkonte te kishte nje status nderkombetar duke u bere keshtu “Shoqeria Nderkombetare e Kodeve te Artikujve” e njohur si EAN. Me vone ne 2005 EAN morri emrin GS1 sic njihet edhe sot.

Sistemi GS1 perdoret ne te gjitha fushat prodhuese dhe jo-prodhuese. Avantazhet e aplikimit te tij ne vendet me teknologji te zhvilluar, perdoren ne tregti, prodhim, magazinim, kujdesin shendetesor, aktivitetin botues, banka, librari, laboratore, ne zyra etj.

Sot, me shume se 2.000.000 kompani ne 156 shtete nga e gjithe bota jane anetare te organizates nderkombetare qe menaxhon sistemin GS1 dhe aplikon standarte globale me qellim permiresimin e efikasitetit te zinxhirit te furnizimit.

GS1 vepron ne mbi 20 industri dhe sektore ne 120 shtete dhe adreson te gjitha aspektet e zinxhirit te ofertes, duke u mundesuar nje milion kompanive te kryejne me teper se 5 miliarde transaksione ne dite.

Shikoni historikun e organizates GS1