Broshura

 

Emertimi

Permbajtja 

Organizata GS1 Nje veshtrim mbi organizaten globale te standardeve (GS1).
Rregullat e caktimit te numrit global te artikullit tregtar (GTIN) Informacion i zgjeruar mbi rregullat e caktimit te nje barkodi - numri global i artikullit tregta
Vlerat dhe benefitet e sistemit GS1 te standardeve Informacion i detajuar me permbajtje teknike rreth sistemit GS1 te standardeve.
Udhezues mbi barkodet Informacion i pergjithshem mbi hapat qe duhen ndjekur per tu pajisur me barkod. 
Udhezues per etiketen GS1 128 te paletave  Informacion i detajuar rreth etiketes GS1 128 te perdorur tek paletat. 
Implementimi i sistemit te gjurmueshmerise per barnat dhe pajisjet mjekesore ne Shqiperi Informacion i detajuar rreth perdorimit te sistemit GS1 te standardeve ne sistemin shendetesor ne Shqiperi, ne procesin e gjurmueshmerise. 
Industria e ushqimeve te fresketa Permbledhje informacioni rreth perdorimit te standardeve GS1 ne industrine e ushqimeve te fresketa.

Nevoja për standarde globale dhe zgjidhjet për të luftuar falsifikimin

Informacion për mënyrën se si standardet GS1 ndihmojnë për të luftuar falsifikimin si rrezik i lartë për bizneset.
GS1 dhe ISO, Partneritet per standardet. Nje bashkepunim gjithnje  e me i rendesishem i GS1 me ISO.
L'Oreal perdor standardet GS1 per porositjen dhe shitjen e produkteve

Si l'Oreal ve ne funksion standardet GS1 per nje proces me efikas te porositjes se produkteve (Order to Cash)

GS1 Cloud  Ndërtimi i të ardhmes së informacionit për të gjithë.

 

   ​