Miguel Lopera emërohet anëtar i Bordit Botëror të Tregtisë

24/07/2019

GS1 është e lumtur të njoftojë  se Miguel Lopera, President dhe CEO i GS1, tani është një nga anëtarët e Bordit Botëror të Tregtisë. Misioni i Bordit është të "përmirësojë jetën e njerëzve duke lidhur tregtinë, financat dhe teknologjinë dhe duke mundësuar prosperitetin afatgjatë".

Vizioni i Bordit Botëror të Tregtisë 

Anëtarët "ndajnë një vizion të përbashkët për një rrjet bashkëpunimi, gjithëpërfshirës të tregtisë dhe financave, të cilat realizohen nëpërmjet ekzistencës dhe përmirësimit të vazhdueshëm të teknologjive të biznesit, për të sjellë prosperitet në botë".