Internet of Things (IoT)

IoT po transformon sistemet, pajisjet, teknologjite dhe aplikacionet - pergjate industrive te ndryshme ne te gjithe boten - duke u nxitur nga:

  • Mendimi i bizneseve dhe konsumatoreve se te gjitha gjerat do te "lidhen" me njera-tjetren
  • Rritja e aftesive dhe uljes se kostove per mikrokontrolluesit dhe teknologjite e komunikimit
  • Shtimi i platformave te mbledhjes, procesimit dhe shkembimit te te dhenave te bazuara ne cloud

"Gjuha Globale e Biznesit" GS1 lidh boten fizike me ate dixhitale. Identifikimi i objekteve, aseteve, vendndodhjeve, dhe leximit automatik te te dhenave behet i mundur nga barkodet GS1 dhe EPC/RFID. Standartet GS1 per shkembimin e te dhenave ofrojne te dhena te besueshme dhe transparente te cilat jane baza per shfrytezimin e mundesive qe krijohen nga Internet of Things (IoT).

GS1 gjithashtu ofron nje themel te besueshem per perdorimin e pergjegjshem te teknologjive mbrapa standarteve - duke shtruar rrugen per IoT-ne e se ardhmes nepermjet ofrimit te praktikave te mira per vleresimin e riskut dhe mbrojtjen e te dhenave.

Mesoni me teper rreth menyres se si Sistemi GS1 vendos bazat per IoT