Gjurmueshmeria ne Retail

Gjurmueshmeria ne Retail

Zinxhiri i furnizimit po behet gjithmone e me kompleks, ku nderveprojne jo vetem bizneset me bizneset por edhe bizneset me konsumatoret. Me kete rritje te kompleksitetit, nje specialist i cilesise per nje korporate nderkombetare ose nje pronar biznesi duhet qe te kete mundesine per te gjurmuar dhe lokalizuar burimin e lendes se pare deri ne destinacionin final te produktit. Gjurmueshmeria mundeson vizibilitetin e produkteve pergjate zinxhirit te furnizimit, duke ngritur bazen per menaxhimin e cilesise dhe riskut.

Shikoni se si funksionon Gjurmueshmeria ne Retail >

Standartet per Gjurmueshmerine ne Retail

Standartet tona ofrojne identifikimin global, unik dhe leximin e informacionit per artikujt tregtare, njesite logjistike, asetet, palet dhe vendndodhjet. Per me teper, standartet tona bejne te mundur shkembimin e te dhenave kritike qe duhet te rregjistrohen ne menyre qe te arrihet vendosja ne nje linje e informacionit midis partnereve tregtare.