Konferenca e 34-të Ndërkombëtare e Shëndetësisë

30 Tetor - 01 November 2018

Një platformë unike për profesionistët e kujdesit shëndetësor në mbarë botën për t'u takuar, për të shkëmbyer përvojat dhe për të avancuar në zbatimin e standardeve globale - për të rritur efikasitetin e zinxhirit të furnizimit dhe sigurinë e pacientit.

Përse duhet të merrni pjesë