Forumi GS1 Global 2017

20 - 24 Shkurt 2017

Forumi GS1 Global 2017 është ngjarja globale vjetore e lidhur strategjinë e organizatës, e frymëzuar për të forcuar marredheniet dhe njohurite e stafit GS1 rreth botës. Kjo javë ofron mundësi të mëdha për të mësuar në lidhje me standardet dhe zgjidhjet më të fundit të diskutuara nga perspektiva e përdoruesve të rrjetit dhe kolegëve GS1 si dhe për të shkëmbyer eksperiencat si dhe praktikat e risitë më të mira nga e gjithë bota. Pritem mbi 600 pjesëmarrës - *Stafi i organizatave anëtare GS1 që përfaqësojnë mbi 80 vende të botës: CEOs, CFOs, COOs, menaxherët e marketingut dhe të trajnimit, ekspertët teknikë, udhëheqësit e projekteve etj * përfaqësues të industrive të ftuar nga GS1, përfaqësues të shoqatave kryesore tregtare (TCGF, WCO) dhe ofruesit e zgjidhjeve të cilët janë edhe anëtarë të këshillave të ndryshme GS1 të menaxhimit.

  • Data: 20-24 Shkurt 2017
  • Vendndodhja: Belgjikë, Bruksel