Video e re nga GS1 Healthcare

Kujdesi shëndetësor më i sigurt dhe më efikas fillon me një skanim të thjeshtë.

Barkodet mund ta transformojnë sigurinë e pacientit dhe efikasitetin e zinxhirëve të furnizimit në spitale.

Mungesa e standardeve të identifikimit, si p.sh. barkodet përgjatë zimxhirit funksional të spitaleve krijon hapësira për gabime njerëzore dhe gjithashtu krijon kosto ekstra në ngarkesë të spitalit.

Zbuloni se si adaptimi i standardeve GS1 në mesin e ofruesve të kujdesit shëndetësor  ndihmon në përmirësimin e sigurisë së pacientëve dhe rrit efikasitetin ekonomik të qëndrave spitalore.

 

Për më shumë infromacion rreth implementimit të standardeve GS1 në shëndetësi mund të vizitoni linkun e mëposhtëm : http://www.gs1.org/healthcare/implementation