21 Ministra te Tregtise (Amerika & Azia) u japin mbeshtetje te plote standarteve Globale te Te Dhenave

03/12/2015

Presidentet dhe Kryeministrat e zonave te Bashkepunimit Ekonomik te Azise-Paqesorit, duke perfshire Barack Obamen dhe Xi Jinping, si dhe ministrat e tregtise u takuan ne Nentor, 2015 ne Manilla. 

Puna per projektet pilot mbi Standartet Globale te Te Dhenave (GDS) mori mbeshtetje te plote dhe formale ne nje Komunikate te Perbashket Ministeriale. Ne te permenden ne menyre te qarte dy projekte pilot mbi Standartet Globale te Te Dhenave te cilat perdorin standartet GS1 si dhe jepen rekomandime mbi menyren se si te promovohet perdorimi me i gjere i Standarteve Globale te Te Dhenave. Organizatat anetare GS1 ne Australi, Hong Kong, Kine, Malajzi, Zelande e Re, Meksike, Peru dhe SH.B.A, jane duke luajtur nje rol aktiv ne zhvillimin e ketyre projekteve te APEC. 

GS1 se bashku me Keshillin Keshillues te Biznesit te APEC (ABAC) eshte pjese e nje iniciative brenda APEC-ut per te çuar me tej perdorimin e standarteve ne zinxhiret nderkombetare te furnizimit, per te permiresuar efikasitetin dhe sigurine. Iniciativa fokusohet ne efikasitetet B2B si dhe ne permiresimin e proceseve Qeveritare nepermjet aksesit me te mire ne te dhenat duke mundesuar vizibilitetin dhe menaxhimin e riskut. 

Lexoni komunikaten e plote ministeriale

  • Mesoni me teper rreth APEC
  • Mesoni me teper rreth GS1