Eventi i Industrise dhe Standardeve GS1

03 - 07 Tetor 2016

Eventi Global i Standardeve GS1 i ofron grupeve te punes nje mundesi per te pershpjetuar zhvillimin e Sistemit GS1 te standardeve dhe te udhezimeve perkatese; per te bashkepunuar me partnere te industrise si dhe per te zbuluar zgjidhje inovative ne dobi te zhivillimit te biznesit. Kjo ngjarje 5 ditore perfshine Prezantime te Industrise, Grupe te Zhvillimit te Standardeve, Seanca Trajnimi dhe Evente Network-u.